Vyberte si z ponuky a napíšte nám

IČO: *
Telefónne číslo: *

Po odoslaní údajov sa s vami spojíme!

Od 1. apríla 2018 platí zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vyžaduje od všetkých firiem implementáciu a dodržiavanie bezpečnostných procesov a ukladá im povinnosť odhaliť prípady ohrozenia počítačovej bezpečnosti. Akékoľvek nesplnenie zákonných povinností môže mať za následok uloženie pokút až do výšky 300 000 EUR.

Nariadenie GDPR

Zákon č. 69/2018 Z.z.