7. júla 2020 Solution

Facebook vyšiel s ďalšou novinkou. Štatistiky pri komentároch.

Už sme si zvykli, že na šírenie posolstva na Facebooku má priamy vplyv engagement. Ale aj na to, že misky váh sa výrazne presúvajú na stranu komentárov. Z tohto dôvodu Facebook pridáva k príspevkom nové štatistiky. Tie zobrazia aký dopad budú mať na ne komentáre. My len dúfame, že táto novinka od Facebooku príde k nám čo najskôr.

Komentáre a ich vplyv na dosah príspevkov

V minulosti boli na silu šírenia posolstva preferované zdieľania alebo čim väčšiemu množstvu užívateľov sa páčil daný príspevok. V súčasnosti sa vo Facebooku hlavný dôraz kladie na komentáre.

Vyšší engagement, vyšší dosah obsahu na Facebooku. Hlavná úloha je na komentároch. Čím viac komentujúcich užívateľov, tým lepšie zobrazenie príspevku vo Feede.

Ak sa diskusia pod príspevkom rozvinie, je to signál pre Facebook, že by mal tento príspevok ukázať viacerým ľuďom, lebo by sa aj oni mohli chcieť zapojiť a zdieľať svoje postrehy k uvedenej téme.

Facebook preto bude ukazovať, aký presný dopad majú vaše komentáre na následný dosah a reakcie.

 

Ako na to

Keď kliknete na odkaz ZOBRAZIT VIAC ŠTATISTÍK  (See More Insights), Facebook ukáže percentuálnu hodnotu súvisiacu s tým, koľko ďalších reakcií a zobrazení váš príspevok vďaka vašim komentárom dosiahol. Čísla sú vyhodnocované na základe údajov za posledných 28 dní.

Štatistiky Facebook zobrazí tak na osobnom profile, ako aj na firemných stránkach.

Čo dodať na záver. Snáď len toľko, že štatistiky pri komentároch budú ešte viac motivovať k zapojeniu do diskusií.

 

Pripravil: Jozef Čičmanec

Použité zdroje v texte: Matt Navarra, Lucie Hušková, NewsFeed.cz