10. augusta 2021 Solution

Kybernetická bezpečnosť pre obce

EPSON MFP image

Citlivé údaje je potrebné chrániť na všetkých úrovniach. Ich zneužitie môže predstavovať veľký problém.

Moderný svet je čoraz viac závislý od digitálnych technológií. Tie prinášajú množstvo výhod a obrovské príležitostí. Zjednodušenie práce, menej byrokracie či šetrenie času sú len zlomkom všetkých výhod. Digitalizácia ale so sebou prináša aj riziká v podobe kybernetických útokov. Počítačová kriminalita v Európe totiž každým rokom rastie. Preto Európska únia vyzýva na posilnenie pred kybernetickými hrozbami. V roku 2018 vyšiel na Slovensku zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý má chrániť citlivé údaje. Obciam a mestám vznikli povinnosti chrániť tieto dáta v celom svojom systéme.

„Každý obecný úrad, ktorý má v databáze osobné údaje a citlivé dáta, ich musí zo zákona chrániť. Či už ide o matriku, stavebné povolenia alebo rôzne žiadosti a dokumenty. Ak by sa zničili alebo unikli informácie, bol by problém,“ upozornil Radoslav Lisý, technický riaditeľ spoločnosti S4Y, zabezpečujúcu kybernetickú bezpečnosť.

Spoločnosť S4Y je silným partnerom nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale i v ďalších sférach IT sektoru. Vyškolení pracovníci sa pohybujú v danej oblasti roky. Základom je profesionálny prístup, odbornosť a spoľahlivosť. Podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti dokážu zabezpečiť citlivé údaje pre každú organizáciu, vrátane obcí či miest. „Poskytujeme ochranu v dvoch úrovniach. Prvou je ochrana koncových jednotiek, čiže počítačov, mailových adries, rôznych dát a údajov. Na druhej strane je potrebná ochrana celej siete, na ktorú je napojený príslušný úrad,“ vysvetlil odborník. Laicky povedané, všetky údaje sú mimoriadne citlivé a pri ich strate môže dôjsť k problému na rôznych úrovniach. Je jedno, či ide o celý informačný systém alebo jeden vypnutý počítač napojený na obecnú sieť. „Dnes už má napríklad takmer každá obec spustenú vlastnú webovú stránku, kde jej obyvatelia čerpajú informácie rôzneho charakteru. Teraz si predstavte, že dôjde k útoku a zrazu neviete, či je úrad otvorený, kedy je výpadok elektrickej energie alebo nedokážete zistiť telefónne číslo na príslušne oddelenie. Útok môže nastať ale aj na oveľa dôležitejšie dáta. Aby sme zabránili takýmto situáciám, potrebné je chrániť všetko – od posledného počítača v kancelárii až po celkové citlivé dáta a osobné údaje. Funguje to podobne ako GDPR pri osobách,“ pokračoval ďalej.

Kybernetická bezpečnosť by teda mala byť pre starostov a primátorov prioritou. Kybernetický útok je totiž naozajstnou hrozbou a nebezpečenstvom. Dôležité je mu predchádzať. Mnohí starostovia v rámci šetrenia zakúpia jednoduché zariadenia s vedomím, že ich dostatočne ochránia. Odborník ale varuje. „Určitá ochrana tam je, ale krátkodobá. O daný softvér sa treba náležite starať, dôležité sú aktualizácie a ďalšie potrebné kroky. Ak k tomu nedochádza, je to bezpredmetné. Odporúčame preto samosprávam aspoň základnú ochranu pred kybernetickými útokmi. S4Y ponúka komplexné riešenie, ktoré je pre samosprávy atraktívne a výhodné.“

Spoločnosť S4y ponúka zabezpečenie na rôznych úrovniach. Vďaka profesionálnej komunikácii so zástupcami miest a obcí je ľahké nájsť vhodné riešenie pre spokojnosť klienta. „Pre nových zákazníkov ponúkame bezplatnú kontrolu koncových jednotiek. Naši pracovníci urobia podrobný skener zariadení a odporučia vhodný program z našej ponuky,“ uzavrel Lisý.

Všetky potrebné údaje, informácie, formulár a kontaktné údaje nájdu klienti na čísle 0948 777 860 alebo stránke https://bezpecnaobec.s4y.sk.

Zdroj: https://myhornanitra.sme.sk/c/22720122/kyberneticka-bezpecnost-pre-obce.html
Text: MY noviny

, , , ,