5. marca 2020 Solution

Odporúčania NBÚ pre prevádzkovateľov základných služieb

V súvislosti s vírusom COVID-19 je zaistenie vysokej miery kybernetickej bezpečnosti veľmi dôležité, nakoľko sa jedná o ochranu občanov SR.

Viaceré krajiny po celom svete a najmä tie, ktoré susedia so Slovenskom, resp. sú Slovákmi navštevované najviac sú napadnuté čelia tejto hrozbe v podobe Korona vírusu aj na úrovni kybernetického zabezpečenia.

Národné kybernetické centrum SK-CERT vydáva preto súbor bezpečnostných opatrení na zmiernenie následkov šírenia Covid-19 v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácii nájdete na aj stránke www.nbu.sk – odkiaľ citujeme aj nasledovné odporúčania:

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT odporúča:

 • zakázať služobné cesty do zahraničia, vrátane leteckých presunov do cieľovej krajiny,
 • nezúčastňovať sa skupinových udalostí a ani ich neorganizovať, napríklad konferencie alebo mítingy s väčším počtom ľudí (typicky nad 10),
 • výrazne obmedziť osobnú komunikáciu a stretnutia so zamestnancami z iných pobočiek a s partnermi, vrátane partnerov zo zahraničia,
 • využívať telekonferenčné nástroje,
 • fyzicky oddeliť prevádzkové organizačné zložky v spoločnosti (používať výhradne elektronickú komunikáciu bez osobného stretnutia),
 • identifikovať kľúčové prevádzkové role; tam kde je možná zastupiteľnosť, s okamžitou platnosťou nariadiť rozdelenie pracovníkov a ich dislokáciu (home office, iná budova a pod.),
 • zvážiť využitie tzv. „home office“ v najvyššej možnej miere najmä pri zamestnancoch, ktorých práca nie je závislá na fyzickej prítomnosti na pracovisku (nezabúdať na zabezpečenie práce z domu pomocou VPN spojenia a podobne),
 • poveriť zamestnancov s pridelenými notebookmi a mobilnými telefónmi nosiť ich domov,
 • zaviesť povinnosť hlásiť plánované alebo uskutočnené cesty do kritických oblastí alebo všeobecne do zahraničia a takisto stretnutia s osobami, ktoré sa v blízkej minulosti nachádzali v kritickej oblasti (rizikový kontakt); zoznam krajín podľa počtu nakazených je dostupný na: https://worldometers.info/coronavirus/
 • pracovníkom s rizikovým kontaktom nariadiť 14 dní od návratu z kritickej oblasti povinnú dovolenku, pracovné voľno alebo home office (teda zamedziť styku rizikovej osoby s ostatnými osobami v organizácii); v súvislosti s týmto odporúčame, aby organizácia zaviedla povinnosť hlásiť aj potencionálny kontakt s nakazenou osobou,
 • dodržiavať hygienické opatrenia odporúčané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Hlavným hygienikom Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou.

, , ,