POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOSŤ (CYBER SECURITY)

Zabezpečenie funkčnosti
počítačového systému

Siete, aktívnych sieťových zariadení a serverov vo firemnej sieti v rámci SLA (service level agreement, t.j. dohoda o úrovni poskytovaných služieb)
Pohotovosť v pracovné dni do 15:00 so začiatkom riešenia do 48h od nahlásenia. (do 1 hod vzdialená správa) od 99€/mes.
Pohotovosť v pracovné dni nonstop so začiatkom riešenia do 24h od nahlásenia (do 3 hod vzdialená správa) od 149€/mes.
Pohotovosť nonstop so začiatkom riešenia do 24h od nahlásenia (do 5 hod vzdialená správa) od 249€/mes.
Prioritné riešenie so začiatkom do 4 hodín od nahlásenia 24/7/365 (do 5 hod vzdialená správa alebo v prípade potreby do 1 h on-site servis) od 399€/mes.
Prioritné riešenie so začiatkom do 4 hodín od nahlásenia 24/7/365 (do 10 hod vzdialená správa alebo v prípade potreby do 4 h on-site servis) od 799€/mes.

Audit
výpočtovej techniky

Úvodné stretnutie – konzultácia za účelom analýzy stavu zabezpečenia lokálnej PC siete
Konzultácia je BEZPLATNÁ, pri podpise zmluvy SLA s viazanosťou na 24 mesiacov (do 1 mesiaca od stretnutia). Cena za každú začatú človekohodinu + cestovné náklady od 25€
Analýza stavu bezpečnosti – vyplnenie vstupnej dokumentácie Cena za každú začatú hodinu analýzy od 25€
Vypracovanie dokumentácie a zistenie výsledného stavu úrovne zabezpečenia, vrátane odporúčaní od 33€ + 3€ za každý aktívny prvok siete
Spracovanie kompletného zabezpečenia v rámci GDPR – implementácia produktov
Šifrovanie adresárov od 50€ jednorazovo na jeden PC alebo pravidelný audit
od 25€ za každý PC obsahujúci citlivé údaje
Dvojzložková autentifikácia od 60€ jednorazovo na jeden PC alebo pravidelný audit
od 30€ za každý PC obsahujúci citlivé údaje
Overenie aktuálneho súladu s nariadením GDPR podľa ESET od 50€ (vrátane registrácie k prístupu k novinkám ESET)

Servisný zásah

vzdialená správa
Pre partnerov (zmluva SLA)
Senior IT špecialista 25€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne
Junior IT špecialista 16€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne
Pre neziskové organizácie poskytujeme Fixná zľava -20%
Na základe online objednávky (bez zmluvy SLA)
Senior IT špecialista 50€/začatá hod
Junior IT špecialista 25€/začatá hod
on-site servis u zákazníka (pre zmluvných partnerov bez cestovných nákladov)
Pre partnerov (zmluva SLA)
Senior IT špecialista 50€/začatá hod, resp. vrámci SLA bezplatne
Junior IT špecialista 25€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne
Na základe online objednávky (bez zmluvy SLA, + cestovné náklady)
Senior IT špecialista 99€/začatá hod
Junior IT špecialista 49€/začatá hod
pravidelný servis
Revízia/audit, naplánovaný servis viac ako 7 dní vopred zľava 20%
Disk data recovery
Diagnostika možnosti obnovy dát 25€
Obnova dát (max. rozsah do 1GB, resp. náročnosť do 6 hod práce) +25€

PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE

PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNOK

individuálna ponuka na základe potrieb zákazníka
Zmena webstránky na prehľadnú, konfigurovateľnú a SEO optimalizovanú webstránku od 2.000 € do 20.000 €
Stránky postavené na systémoch CMS a responzívnom dizajne od 1.000 € do 10.000 €
Programované stránky one-page (ŠTART) od 500 € do 5000 €
príprava podkladov pre webstránku nad rámec dohodnutého rozsahu
Príprava textov – copywriting, redaktorská činnosť od 25 €/ normostrana
Revízia textov – redaktorská činnosť od 20 €/ normostrana
Príprava obrázkov (fotenie/fotobanka, editácia) od 25 €/ fotografia
Publikovanie a indexácia na webe od 25 €/ normostrana

DOPLNENIE WEBSTRÁNOK

Činnosti
Doplnenie webstránky do nami dodávaného webu od 25 €/ hod.
Doplnenie webu do existujúcej webstránky zákazníka od 50 €/ hod.
Doplnenie alebo oprava/úprava webstránky BEZPLATNE
(v rámci maintenance, max. 1 hod/mesiac)

LANDING PAGE (predajná stránka)

Činnosti
Grafické spracovanie 3x 2 obrázky alebo popisky od 99€
Základný rozsah 3x CTA (Call to action) tlačidlá +3x formulár od 99€
Vytvorenie 3x formulár od 99€

MAINTENANCE (údržba)

Činnosti
Základná údržba webu, zabezpečenie chodu a pôvodnej funkcionality (v rámci možností, nových technológií a zabezpečenia) od 2% z ceny webu mesačne (min. 19€)
Údržba webu vrátane publikovania dodaných podkladov od 3% z ceny webu mesačne (min. 49€)
Údržba webu + publikovanie + aplikovanie inovácií a mesačná modernizácia webu (optimalizácia modulov) od 4% ceny webu mesačne (min. 69€)

REKLAMNÁ ČINNOSŤ

PPC kampaň Google

nastavenie kampane (max 3 reklamné skupiny) – START /odporúčaná doba 3 a viac mesiacov/
Nastavenie, analýza KW – jednorazovo od 99€
Správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 150€ + kredit google (do 150€)
nastavenie 3 kampaní (cca 3 reklamné skupiny) – BASIC (pre navýšenie objednávok)
Nastavenie, analýza KW – jednorazovo od 199€
Správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 300€ + kredit google (do 300€)
nastavenie 9 kampaní (cca 3 reklamné skupiny) – OPTIMAL /pre efektívne zvýšenie dopytov/
Nastavenie, analýza KW – jednorazovo od 299€
Správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 450€ + kredit google (do 450€)
zvýšenie účinnosti navýšením kreditu google (viac ako 15€/deň) poplatok za správu kampaní od 15€/deň
Zvýšenie počtu reklám v rámci balíčka/nová kampaň + 50% z ceny balíčka
Zmena pozície kľúčového slova vo vyhľadávaní na žiadosť klienta od 99€

FACEBOOK

Činnosti
Správa profilu od 299 €/ mes.
Zvýšenie popularity (LIKE)
Pravidelný post 1x týždenne
Komunikácia s fanúšikmi
Denná kontrola statusov
Platený post od 99€ za správu a vyhodnotenie + kredit FB do 100€ (+ individuálna analýza výhodnosti pred objednávkou BEZPLATNE)
Súťaž od 99€ + kredit od 50€
Príprava
Spracovanie jednoduchej grafiky
Zacielenie
Sledovanie a korekcie účinnosti pre max. efektivitu
Vyhodnotenie
Individuálna cena za oslovenie výhercu/-ov/ a odovzdanie cien (na požiadanie a v rámci našich možností)
Aktívna správa FB – 100% využitie sociálnej siete
od 200€/mesiac (+ mesačný reporting)
Vrátane postovania 2x týždenne (v zmysle uzatvorenej zmluvy)
+ Instagram od 250 €/ mes.
+ Twitter od 250 €/ mes.

EMAIL MARKETING

Činnosti
Vytvorenie účtu pre správu mailových kontaktov pre SMART Emailing + pričlenenie k agentúrnemu účtu S4Y. 10€
Nastavenie DNS záznamov (potrebný prístup k hostingu domény) 200€
Import Existujúcich kontaktov (je potrebné mať súlad s GDPR o pôvode kontaktov – informujte sa vopred) 0,0123 €/ kontakt
Aktívna správa email marketingu / Jedna mailová kampaň mesačne (nepovinné) od 50€/mes.
Vytvorenie formuláru 1ks + nasadenie kódu pre web (je potrebný prístup k administrácii obsahu webu alebo vieme kód zaslať programátorovi) 50€
Mesačný poplatok za správu kontaktov (do 100 aktívnych kontaktov) 1,23 €/mes.
Zbieranie nových mailový kontaktov prostredníctvom webových formulárov – marketing individuálne

OCHRANA FIREMNÝCH DÁT A OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

zabezpečenie dodania
bezpečnostného projektu

Zabezpečenie auditu počítačovej siete pre GDPR
Zabezpečenie dodania bezpečnostného projektu individuálne (zistiť cenu ihneď)
Reálna záruka dodávateľa na dodaný projekt až 60.000€ (zobraziť poistný certifikát)
Zabezpečenie dodania projektu pre kamerové systémy (od 5 kamier + 1 lokálny záznam) od 149€
V zmysle prijatia primeraných bezpečnostných opatrení
Dokumentácia po audite počítačovej siete, vrátane odporúčaní od 33€
Spracovanie informácií k aktívneho prvku siete – počítač, server, router, atď 3€/ks

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Cestovné náklady podľa vzdialenosti servisu od sídla našej spoločnosti – 0,50€/km
Banská Bystrica … 64km 32,00€
Bratislava … 185km 92,50€
Košice … 284km 142,00€
Nitra … 81km 40,50€
Trenčín … 65km 32,50€
Žilina … 63km 31,50€
Zvolen … 64km 32,00€

Tento cenník platí od 1.1.2018