Rozvoj a správa webu

Maintenance webstránky

Údržba webu

Rozvoj a správa webu

Profesionálne zabezpečujeme nasledovné operácie, aby sme minimalizovali škody a maximalizovali úžitok webstránky klienta.

 1. Kontrola aktualizácií CMS
 2. Kontrola aktualizácií modulov a ich opráv (nové verzie a bezpečnostné opravy a riešenie kompatibility)
 3. Kontrola záloh a mesačná záloha FTP (dáta/obrázky)
 4. Databáza (články a stránky)
 5. Nastavenia CMS (záloha nastavení)
 6. Záloha dizajnu a nastavení rozloženia obsahu na webe
 7. Kontrola funkcionality webu (hlavné menu)
 8. Kontrola stránky na vírusy a optimalizáciu rýchlosti atď. (Google search console)
 9. Analytika návštevnosti + textovo zrozumiteľný popis stavu v pár vetách
 10. Odporúčania pre optimalizáciu návštevnosti (nie marketing)poradenstvo
 11. Publikovanie článku/stránky alebo zmeny do rozsahu 1 normostrana
 12. Nastavovanie mailov podľa požiadanie (ak sú) smerovanie, dovolenka, zmena prístupových práv a podobne
 13. V prípade poškodenia webu, je obnova na naše náklady (bez obmedzenia časovej náročnosti)

Cena maintenance je úmerná zložitosti webu a odpovedá cca 4% z ceny webu ako mesačná platba.

V rámci PC Security – vieme zabezpečiť vyššie uvedené služby + hotline a zabezpečenie počítačovej siete (vrátane konzultácie s lokálnym technikom), ktoré tvoria cca 50% ceny komplexných služieb na základe zmluvy s SLA.

Príklad:pri cene webu 5000€ je cena maintenance do 200€ mesačne

pri poskytovaní PC bezpečnosti pre lokálne LAN siete je cena za cca 10 aktívnych prvkov do 250€/mes.

v cene je „Dokumentácia“ pre potreby GDPR s pravidelnou aktualizáciou.

Váš web vás prezentuje – postaráme sa oň

Telefónne číslo: *
Mail: *