Rozvoj a správa webu

Maintenance webstránky

Údržba webu

Rozvoj a správa webu

Profesionálne zabezpečujeme nasledovné operácie, aby sme minimalizovali škody a maximalizovali úžitok webstránky klienta.

1.) Kontrola funkcionality webu (hlavné menu)

2.) Kontrola záloh a 14-dňové zálohovanie (dáta/obrázky)

3.) Nastavenia CMS (záloha nastavení)

4.) Databáza (stránky a články)

5.) Analytika návštevnosti + textovo zrozumiteľný popis stavu v pár vetách

6.) Odporúčania pre optimalizáciu návštevnosti (nie marketing) poradenstvo

7.) Publikovanie článku/stránky alebo zmeny do rozsahu 1 normostrana

8.) Záloha dizajnu a nastavení rozloženia obsahu na webe

9.) Nastavovanie mailov podľa požiadavkou, smerovanie, dovolenka, zmena prístupových práv a podobne

10.) Kontrola aktualizácií modulov a ich opráv (nové verzie a bezpečnostné opravy a riešenie kompatibility)

11.) V prípade poškodenia webu, je obnova na naše náklady (bez obmedzenia časovej náročnosti)

12.) Kontrola stránky na vírusy a optimalizáciu rýchlosti atď. (Google search console)

Proces tvorby webu

Naplánovanie

Tvorba designu

Programovanie

Testovanie

Odovzdanie

Údržba webu

Cena maintenance je úmerná zložitosti webu a odpovedá cca 4% z ceny webu ako na mesačná platba.

V rámci PC Security – vieme zabezpečiť vyššie uvedené služby + hotline a zabezpečenie počítačovej siete (vrátane konzultácie s lokálnym technikom), ktoré tvoria cca 50% ceny komplexných služieb na základe zmluvy s SLA.

Príklad:pri cene webu 5000€ je cena maintenance do 200€ mesačne

pri poskytovaní PC bezpečnosti pre lokálne LAN siete je cena za cca 10 aktívnych prvkov do 250€/mes.

v cene je „Dokumentácia“ pre potreby GDPR s pravidelnou aktualizáciou.

Váš web vás prezentuje – postaráme sa oň

    Telefónne číslo: *

    Mail: *