Zákon

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z. z.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 Z. z.